× หน้าแรก จัดการอัพโหลดไฟล์ คู่มือ ออกจากระบบ

ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน - ออนไลน์ (e-Salary)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120 โทร.0-4569-2533 โทรสาร.0-4569-2532
เลือกประเภทบุคลากร
กรอกหมายเลขบัญชีธนาคาร 
เลือกรายงานบัญชีประจำเดือน รายงานสถิติการให้บริการ 4,679 ครั้ง